Stavební úřad je v České republice jedna z kompetencí některých úřadů, které jsou pověřeny výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů. Seznam stavebních úřadů s kontakty najdete zde.

Ukázky vhodných předmětů a prostředků pro řešení bezbariérových úprav najdete zde. Adresář firem nabízejících bezbariérová řešení najdete zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.