Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (tzv. "bezbariérová vyhláška"), stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání:

 • osobami s pohybovým postižením,
 • osobami se zrakovým postižením,
 • osobami se sluchovým postižením,
 • osobami s mentálním postižením,
 • osobami pokročilého věku,
 • těhotnými ženami,
 • osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let.

 Vyjmenované osoby označuje jako "osoby s omezenou schopností pohybu a orientace".

 Požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb rozděluje na:

 • řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu,
 • řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením,
 • řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením.

 

V následujím textu připojujeme k vyhlášce č. 398/2009 Sb. komentáře a ukázky řešení v praxi pro osoby s omezenou schopností pohybu. Komentujeme a zprostředkováváme řešení z pohledu vozíčkářů. Odborné rady a komentáře pro další typy omezení lze najít např. na stránkách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (pro osoby se zrakovým postižením) nebo na stránkách obecně prospěšné společnosti Tichý svět (pro osoby se sluchovým postižením), např. zde.

Vozíčkář je osoba s pohybovým omezením, která pro svůj pohyb používá invalidní vozík (osoba s pohybovým omezením může používat i jiné prostředky, např. tříkolky, skútry, speciální vozíky pro přepravu ležících osob apod., které většinou svými konstrukcemi a tím i rozměry přesahují některé hodnoty vyhlášky a příslušných norem). Podle způsobu pohonu lze invalidní vozíky rozdělit do dvou skupin:

 • mechanické invalidní vozíky,
 • elektrické invalidní vozíky.

 Mechanické invalidní vozíky jsou vozíky, které jsou poháněny vlastní silou osoby sedící na vozíku (vozíčkáře) nebo silou doprovázející osoby (asistenta).

 

 Mechanický invalidní vozík Meyra Budget
Mechanický invalidní vozík Meyra Budget (zdroj: www.meyra.cz)

 Rozměry:

 • délka se stupačkami - 1040 mm
 • šířka - od 560 do 690 mm
 • výška - 960 mm
 • poloměr otáčení - neuvádí se

Hmotnost a nosnost:

 • minimální váha vozíku - 18,5 kg
 • maximální nosnost - 130 kg
 • maximální hmotnost vozíku a vozíčkáře - 148,5 kg

 Osoba sedící na vozíku jeho rozměry navyšuje:

 • délku zhruba o 100 mm o chodidla přesahující stupačky,
 • šířku zhruba o 100 - 150 mm o ruce umístěné na obručích pro pohánění vozíku.

 

Elektrické invalidní vozíky jsou vozíky, u kterých k pohonu slouží elektrická energie z akumulátorů. Elektrický vozík může ovládat sám vozíčkář pomocí ovladače umístěného před levou nebo pravou opěrkou na ruce, případně i ovladače pro ovládání bradou nebo ústy, nebo doprovázející osoba pomocí ovladače umístěného za sedící osobou.
Elektrické vozíky lze rozdělit na interiérové a na exteriérové.

Interiérové vozíky jsou určeny pro provoz v interiéru, v exteriéru jsou schopny překonávat pouze malé nerovnosti. Jejich konstrukce je lehčí, ale dovolují nastavit větší šířku sedu než exteriérové elektrické vozíky.

Elektrický invalidní vozík Meyra Clou
Elektrický invalidní vozík Meyra Clou (zdroj: www.meyra.cz)

Rozměry:

 • délka se stupačkami - 1100 mm
 • šířka - od 590 do 700 mm
 • výška - 910 mm
 • poloměr otáčení - 1000 mm

Hmotnost a nosnost:

 • minimální váha vozíku - 69 kg
 • maximální nosnost - 120 kg
 • maximální hmotnost vozíku a vozíčkáře - 210 kg

 Osoba sedící na interiérovém elektrickém vozíku navyšuje pouze délku vozíku o 100 - 150 mm.

 Exteriérové elektrické vozíky jsou určeny pro použití mimo budovy, ve volném terénu. Jsou schopny překonávat vyšší podélné i příčné nerovnosti. Některé jsou konstruovány tak, že je lze použít i na polních nebo lesních cestách. Použité akumulátory dovolují dojezd na delší vzdálenost. Hmotnost takových vozíků může i výrazně přesahovat 100 kg. Nosnost vozíků může být až 130 - 150 kg, čímž pak celková hmotnost elektrického vozíku a vozíčkáře může snadno přesáhnout i 300 kg.

Elektrický invalidní vozík Meyra iChair MC2
Elektrický invalidní vozík Meyra iChair MC2 (zdroj: www.meyra.cz)

 Rozměry:

 • délka se stupačkami - 1130 mm
 • šířka - od 580 do 620 mm
 • výška - od 930 do 1130 mm
 • poloměr otáčení - 840 mm

Hmotnost a nosnost:

 • minimální váha vozíku - 100 kg
 • maximální nosnost - 160 kg
 • maximální hmotnost vozíku a vozíčkáře - 320 kg

Osoba sedící na exteriérovém elektrickém vozíku navyšuje pouze délku vozíku o 100 - 150 mm.


Bezbariérová vyhláška a příslušné normy obsahují hodnoty vztažené k osobě používající mechanický vozík. Doporučujeme, pokud to prostorové, technické a jiné okolnosti dovolují, nepoužívat ve stavbách limitní (minimální či maximální) hodnoty. Umožníme tím používat stavby i osobám, které z objektivních důvodů nemohou používat standardní mechanický invalidní vozík.

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.:
(původní znění vyhlášky doplňujeme o komentáře, které jsou psány kurzívou a zelenou barvou; také popisy a komentáře k modelům, plánkům a fotografiím uvádíme kurzívou a zelenou barvou)

Paragrafové znění

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.